Indigto Trainingen


Wat is een ongebruikelijke transactie? Hoe herken je witwassen? En wat moet er precies staan in een cliëntdossier?

De trainingen van Indigto vergroten de Wwft-kennis bij jou en jouw medewerkers. Wwft-plichtige dienstverleners met cliëntcontact hebben een belangrijke en signalerende verantwoordelijkheid (de wettelijke poortwachtersrol), die bijdraagt aan de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme. Je bent verplicht je klanten te onderzoeken en de resultaten bij te houden in een dossier.

We stellen geen vooropleidingseisen voor deelname aan onze trainingen. We geven online, in-company trainingen op locaties en externe, mixt-company cursussen.
Samen kijken we naar wat jouw organisatie nodig heeft.

Je Wwft consultant

Risico-analyse: 2 decennia ervaring


Ga er maar aanstaan: als Wwft-plichtig bedrijf of instelling je klanten onderzoeken. Mogelijke risico’s inschatten en beheersen. Ongebruikelijke transacties signaleren en melden. Branchevreemde activiteiten voor jou. Ons specialisme. Al bijna 20 jaar. We zijn je graag van dienst met het Indigto platform en ons toegewijde team.

Indigto Training Basis

Deze training neemt jou en je medewerkers mee in de wereld van cliëntenonderzoek (ook bekend als Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD)) en het effectief en efficiënt bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Krijg inzicht in de belangrijkste wettelijke vereisten van de Wwft en maak een vertaalslag naar de eigen praktijk. Leer wat nodig is om een succesvol cliëntenonderzoek uit te voeren (onder andere cliëntidentificatie en -verificatie).

Deelnemers ontvangen na afloop een samenvatting van de training en een certificaat van deelname.

JA, IK WIL MEER WETEN OVER DEZE TRAINING

Indigto Training Voor uitvoerenden

Vervolg op de basistraining. Geeft inzicht in de Wwft-vereisten voor verscherpt en aanvullend onderzoek.

Wat zijn de risico’s die leiden tot dit onderzoek? Hoe wordt afdoende verscherpt onderzoek uitgevoerd naar herkomst van vermogen? Welke stappen worden doorlopen om een verscherpt cliëntenonderzoek succesvol af te ronden met een robuust CDD-dossier? Welke eisen gelden voor cliëntidentificatie en -verificatie?

Deze training gaat in op het uitvoeren van een complexer cliëntenonderzoek en is toegespitst op de risico’s inherent aan jullie cliënten en dienstverlening. We bespreken relevante voorbeelden en gaan in op het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU.

De training bestaat uit meerdere modules, waaraan in overleg invulling gegeven kan worden, en kan op locatie of op afstand (via Zoom, Teams of Skype) worden gevolgd.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

JA, IK WIL MEER WETEN OVER DEZE TRAINING

Indigto Verdiepingstraining Verscherpt onderzoek

Een interactieve verdiepingstraining, die per module wordt aangeboden. Bij elke module komen concrete voorbeelden aan bod.

Leer alle ins en outs van het verscherpt onderzoek: welke vormen van financieel-economische criminaliteit bestaan en welke maatregelen kunnen getroffen worden om de gedetecteerde risico’s te mitigeren?

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

JA, IK WIL MEER WETEN OVER DEZE TRAINING

Indigto Verdiepingstraining Transactiemonitoring & melding aan FIU

Een interactieve verdiepingstraining, die per module wordt aangeboden. Bij elke module komen concrete voorbeelden aan bod.

Leer transacties analyseren en opgedane informatie beoordelen. Hoe trek je conclusies en hoe worden transacties gemeld? Leg bevindingen en conclusies afdoende vast in een CDD-dossier. Een relevante module voor medewerkers van organisaties waar veel transacties plaatsvinden.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

JA, IK WIL MEER WETEN OVER DEZE TRAINING

Indigto Verdiepingstraining Sanctiewetgeving

Deze module richt zich op het doen van cliëntenonderzoek in het kader van de sanctiewetgeving (gericht op de Sanctiewet 1977) en het in de praktijk herkennen van sanctierisico's.

Identificeer sanctierisico’s en weet hoe ernaar te handelen, zoals het melden van mogelijke overtredingen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of andere toezichthouders.

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

JA, IK WL MEER WETEN OVER DEZE TRAINING