Disclaimer

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voorkomen. Indigto aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Int. Software BV, statutair gevestigd te Eerbeek, handelend onder de naam 'Indigto', tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn de juridische eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële en/of niet-commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van (het management van) Indigto.

Mocht je van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt je beleefd verzocht contact op te nemen.

*) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.